Spoločnosť DELUXEA a.s. bola založená 30.06.1995 (vtedy ako Travel & Business Centre s.r.o.) s jediným predmetom podnikania „Prevádzkovanie cestovnej kancelárie“. Po celú dobu existencie sme držitelia platnej koncesie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Od zmeny zákona a sprísnenia podmienok pre chod cestovných kancelárií sme po celú dobu zmluvnými partnermi ERV poisťovňa, a.s.- pri poistení proti úpadku.

 

Úradné dokumenty činnosti DELUXEA a.s. v Českej republike:

Úradne dokumenty činnosti DELUXEA s.r.o. v Slovenskej republike:

Úradné dokumenty činnosti Airticket s.r.o. v Českej republike:

Spôsob a podmienky platby za zájazd

Kódex ochrany osobných údajov

Cestovné poistenie a poistenie proti stornu zájazdu

Certifikáty a ocenenia

Ochranné známky

Prezentácia našej CK na veľtrhoch

Pomoc zastupiteľských úradov ČR a SR v zahraničí

Ak by ste sa ocitli počas Vašej cesty do zahraničia v núdzi alebo by došlo k mimoriadnej udalosti, napr. hospitalizácii, odcudzeniu, či strate cestovných dokladov alebo finančných prostriedkov, máte možnost obrátiť sa na zastupiteľský úrad a žiadať o poskytnutie jeho pomoci. Zastupiteľské úrady za týmto účelom zaisťujú nepretržitú službu a poskytujú pomoc v závislosti na okolnostiach každého konkrétneho prípadu. Tá spočíva predovšetkým v sprostredkovaní komunikácie v prípade jazykovej bariéry, v poskytnutí informácií a rád, v sprostredkovaní kontaktov, vo vystavení náhradných cestovných dokladov a zistení najlacnejšieho a najrýchlejšieho spôsobu zaistenia návratu občana do ČR, SR apod.

Na tejto webovej adrese nájdete odkazy na jednotlivé úrady Českej republiky v zahraničí: http://www.mzv.cz/…i/index.html

Na tejto webovej adrese nájdete odkazy na jednotlivé úrady Slovenskej republiky v zahraničí: http://www.mzv.sk/…WCM/main.nsf?Open

Ak sa nachádzate ako občan Českej alebo Slovenskej republiky v krajine, kde nie je dostupné diplomatické ani konzulárne zastúpenie Českej alebo Slovenskej republiky, môžete požiadať o konzulárnu ochranu veľvyslanectva alebo konzulátu ktoréhokoľvek členského štátu EU, ktorý vám poskytne pomoc.

Na tejto webovej stránke možno nájsť odkazy na jednotlivé zastupiteľské úrady členských štátov Európskej únie: http://www.euroskop.cz/…rni-ochrana/

Pre Slovensko nájdete bližšie informácie tu: http://www.mzv.sk/…WCM/main.nsf?Open

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.