Poistenie CK

Poistenie cestovnej kancelárie DELUXEA proti úpadku a zodpovednosti za škodu

Pre istotu vás našich klientov je cestovná kancelária Deluxea a.s. zo zákona poistená pre prípad úpadku v ERC Európska poisťovňa, a. s. Limit poistného plnenia má DELUXEA nastavený extrémne vysoko na 102 000 000 Kč v ČR s platnosťou do 27.01.2025 a 1 223 000 EUR v SR s platnosťou do 01.03.2025 . Ďalej máme uzavretú aj veľmi nadštandardnú poistku zodpovednosti za škodu usporiadateľa zájazdov.

 

 

Pojištění cestovní kanceláře DELUXEA proti úpadkuPojištění odpovědnosti za škodu pro pořadatele zájezd - CK DELUXEA

 
 

Certifikát o úhrade príspevku do garančného fondu CK

roční příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří

 

Poistenie CK DELUXEA na Slovensku

pojisteni-013.jpg

 

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.