ITQ Standard

Medzinárodný štandard kvality cestovných služieb

ITQ Standard - Medzinárodný štandard kvality cestovných služieb

Cieľom našej práce je zaručiť, aby ste boli na dovolenke 100% spokojní. Aj napriek všetkej našej snahe však môžu na cestách nastať nečakané nepríjemnosti. CK DELUXEA poskytuje medzinárodný štandard kvality cestovných služieb (ITQ Standard), ktorý slúži na ochranu zákazníkov v prípade reklamácie. Program bol vyvinutý spoločnosti ERC Európska poisťovňa a od roku 2017 kryje všetky zájazdy CK DELUXEA. Vďaka ITQ Štandard si môžete byť istí, že ku všetkým reklamáciám pristupujeme jednotne a garantujeme Vám adekvátnu kompenzáciu podľa medzinárodne platných tabuliek.

 

Kedy je možné uplatniť reklamáciu podľa ITQ Štandard?


Tabuľky ITQ Standard je možné uplatniť predovšetkým vtedy, keď služby poskytované na mieste nezodpovedajú zakúpeným službám - napríklad ak Vás hotel umiestni do nižšej kategórie izby alebo v prípade, že vybavenie izby nezodpovedá popisu vo webovej prezentácii. V takom prípade je dôležité nedostatky okamžite nahlásiť delegátovi a zdokumentovať podľa pokynov v našich všeobecných podmienkach tu.

 

Vaša sťažnosť bude posudzovaná podľa medzinárodne uznávaného štandardu kvality ITQ. Pokiaľ bude Vaša reklamácia oprávnená, poskytneme Vám podľa ITQ tabuľky kompenzáciu v podobe percentuálnej časti z ceny pobytu v závislosti od dĺžky trvania problému.
Napríklad pokiaľ nastane v hoteli výpadok prúdu a kvôli tomu nebude vo vašej izbe fungovať klimatizácia, máte nárok na odškodnenie vo výške 15% z ceny pobytu v hoteli, resp. pomernú časť tejto sumy v závislosti na tom, ako dlho bude závada trvať.

 

Celá kompenzačná tabuľka ITQ Standard je k stiahnutiu tu.

 

Veríme, že vďaka ITQ Štandard pre Vás bude DELUXEA zase o niečo spoľahlivejším partnerom pre dovolenku.

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.