Cestovné poistenie

Cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu

 

Cestovná kancelária DELUXEA ponúka svojim klientom cestovné poistenie od Európska Cestovná Poisťovňa.

Podľa nášho názoru je Európska Cestovná poisťovňa, najlepším a najspoľahlivejším partnerom v cestovnom poistení, pretože:

 • Na Cestovné poistenie sa špecializuje už od roku 1907
 • Dovolenkové športy máte poistené bez príplatku (napr. lyžovanie, vodný skúter, vodné lyže, potápanie)
 • Poistia Vás bez ohľadu na vek (*pre konkrétne krytie je potrebné overiť na poisťovni)
 • Storno poplatok Vám preplatia bez spoluúčasti
 • Tehotné ženy poisťuje bez obmedzenia štádia tehotenstva
 • Poistenie storna si nemusíte objednať súčasne so zájazdom
 • Asistenčnú službu máte k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Výhodné rodinné balíky

Poistný program pre Vašu dovolenku ponúka:

 • Všetky riziká spojené s cestou
 • Možnosť rozšírenia o poistenie proti stornu – zrušenia zájazdu pred odletom na základe choroby, alebo úrazu (zrušenia zájazdu pred odletom z dôvodu choroby, či ďalších dôvodov uvedených v poistných podmienkach)
 • Špeciálne poistenie pre rizikové športy
 

 

Cestovné poistenie od Európskej Cestovnej Poisťovne uzavrieme v našej cestovnej kancelárii.

Cestovné poistenie Vám uzavrieme na počkanie. Platiť môžete v rámci faktúry za zájazd, alebo samostatne len za poistku. Pre uzavretie poistenia je potrebné uviesť celé mená, dátumy narodenia a adresu trvalého pobytu cestujúceho, ktorý poistenie dojednáva, plus typ poistenia, ktorý ste si vybrali. Údaje nám prosím pošlite na email zajazdy@deluxea.sk, alebo kontaktujte osobu, ktorá Vám pripravuje zájazd.

Druhy Cestovného poistenia:

Komplexné cestovné poistenie Plus

Neplatíte žiadnu spoluúčasť! Rozsiahla komplexná ochrana zahŕňa storno poistenie s rozšírenými storno dôvodmi ako aj vyššími poistnými sumami v poistení liečebných nákladov, batožiny, poistení zodpovednosti, poistení pátrania a záchrany a s rozšírenými asistenčnými službami.

Hlavné výhody:

 • 100% krytie stornopoplatkov,
 • žiadne vekové obmedzenie.

Komplexné cestovné poistenie Štandard

Komplexná ochrana pred a počas Vašej turistickej cesty.

Hlavné výhody:

 • spoluúčasť 10% / 25% pri storne zájazdu (v závislosti od dôvodu stornovania),
 • krytie rizík pred a počas cesty,
 • výhodné cenové podmienky na cestu v trvaní až do 22 dní.

Cestovné poistenie Plus

Rozsiahla ochrana počas Vašej krátkodobej turistickej cesty pri ochoreniach a zdravotných problémoch v zahraničí vrátane batožiny, poistenia zodpovednosti, poistenia pátrania a záchrany a rozšírených asistenčných služieb s vyššími poistnými sumami bez spoluúčasti pre poisteného.

Poistenie liečebných nákladov Plus

Poistenie liečebných nákladov počas Vašej krátkodobej turistickej cesty vrátane ambulantného ošetrenia a pobytu v nemocnici a dennej dávky, repatriácie do vlasti, dopravy detí do vlasti, návštevy chorého pri pobyte v nemocnici.

Poistenie storna 

Poistenie storna Vám môže ušetriť veľa peňazí, ak budete nútení zrušiť zájazd (letenku alebo ubytovanie). Poistenie storna môžete dojednať v dvoch variantách a jeho cena sa počíta podľa Vášho výberu z celkovej ceny zájazdu (pobyt a letenka), alebo len z ceny za pobyt. Varianta Storno Plus je rozsiahla ochrana pred nástupom na cestu a zároveň v prípade prerušenia cesty až do 100% ceny zájazdu bez spoluúčasti. Rozšírené dôvody na stornovanie, alebo  prerušenie cesty. Poistenie Storna Štandard Vás ochráni v prípade nenastúpenia na cestu, alebo pri prerušení cesty s 10% alebo 25% spoluúčasťou.

Podmienky poistenia ku stiahnutiu.

 

Pre koho je cestovné poistenie určené?

Krátkodobé cestovné poistenie je vhodné, ak plánujete jednorázovo vycestovať do zahraničia, napr. na zájazd, predĺžený víkend, lyžovačku, nákupy v zahraničí a pod.

Kde platí cestovné poistenie?

Podľa cieľovej destinácie je možné uzatvoriť cestovné poistenie s platnosťou „Európa“ alebo „Svet“. Taktiež cena poistného krytia záleží od ceny, dĺžky zájazdu a počtu osôb..

Všeobecné poistné podmienky (VPP)

Všeobecné podmienky poistenia ku stiahnutiu.

Najčastejšie otázky a odpovede:

Je možné uzavrieť poistenie v deň odchodu na zájazd?

Každé cestovné poistenie musí byť uzavreté pred nástupom na cestu. Ideálne je, ak cesta a poistenie sú zakúpené v ten istý deň. Informácia o časovom ohraničení platnosti sa nachádza v prehľade poistného plnenia pri každom produkte.

Je možné po objednaní cesty (uhradenie ceny/zálohy) uzavrieť ešte dodatočne cestovné poistenie s poistením storna?

Áno, avšak pri uzavretí poistenia dodatočne po zaplatení cesty začína poistná storno - ochrana až na 10. deň po uzavretí poistenia (výnimkou je úmrtie, úraz, alebo živelná pohroma).

Poistenie pre celú rodinu alebo pre jednotlivca?

Podľa podmienok Európskej cestovnej poisťovne sa za rodinu považujú maximálne dvaja dospelí a do päť spolucestujúcich maloletých osôb (do 18. narodenín v deň nástupu cesty). Tieto osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Spoločné miesto bydliska nie je podmienkou. Príklad: Manželia so 4 deťmi mladšími ako 18 rokov a syn/dcéra nad 18 rokov = 1 rodinné poistenie a 1 poistenie jednotlivca.

Kedy sa poistenie začína?

V krátkodobom cestovnom poistení sa poistenie začína nástupom na cestu t.j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska. V produktoch, ktorých súčasťou je aj Poistenie storna, sa poistná ochrana začína uzavretím poistenia. V ročných produktoch cestovného poistenia sa poistné obdobie začína dátumom uvedeným na zmluve, najskôr však od 0.00.h nasledujúceho dňa po uzavretí poistnej zmluvy.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Informácie - Hlásenie poistnej udalosti

V núdzových prípadoch volajte prosím:

 • Núdzové volanie 24 hodín denne
  Tel.: +421 2/ 544 177 11
 • Info linka +421 2/ 544 177 04
  e-mail: info@europska.sk
  Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 

*Poisťovňa si vyhradzuje právo na zmenu podmienok krytia cestovného poistenia a poistenia storna zájazdu. Presné podmienky poistenia si prosím pozrite na web stránke poisťovňe v deň uzatvorenia poistenia. 

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.