Spôsob a podmienky platby

Spôsob a podmienky platby za DELUXEA zájazd

Štandardné podmienky platenia:

 • menej ako 1 mesiac pred cestou: úhrada zájazdu vo výške 100%

 • viac ako 1 mesiac pred cestou: záloha 30%

 • Nárok na čerpanie služieb vzniká klientovi až po ich úplnom uhradení cestovnej kancelárii.

Podmienky platenia pre skupiny:

Stanovujú sa individuálne podľa termínu cesty a počtu osôb a podmienok zo strany leteckej spoločnosti a hotela

 

 

Zľava za predstih pred cestou:

Chcete mať istotu vybraného termína a hotela a k tomu využiť najvyššiu zľavu? Objednajte si Zájazd na kľúč s väčším predstihom odletu. Pre vybrané hotely platí zľava za predstih pred cestou od 35 dní pred odletom, pre iné od 65 dní pred odletom.

 

Podmienky platenia pre skupiny:

Stanovujú sa individuálne podľa termínu cesty a počtu osôb a podmienok zo strany leteckej spoločnosti a hotela.

Spôsob platby za zájazdy zakúpené v Českej republike

Po potvrdení Vašich služieb Vám bude vystavená cestovná zmluva. V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne do našej kancelárie, cestovná zmluva Vám bude zaslaná emailom alebo poštou. Originál cestovnej zmluvy obdržíte pred cestou spolu s letenkami a vouchermi. Platbu musíme mať na bankovom účte alebo v hotovosti vždy najneskôr v deň, kedy niektorý z poskytovateľov služieb požaduje po nás úhradu (za ubytovanie, letenky atď.). Môžete si zvoliť niektorý zo spôsobov úhrady:

DELUXEA a.s., sídlo Na Příkopě 392/9, Praha, 110 00, Česká republika, IČO 63470551, DIČ CZ63470551

Platba v hotovosti

Platiť v hotovosti môžete v našej prevádzke v Prahe, Na Priekope 392/9 alebo v Brne, Viedenská 55.

 

Bankovým prevodom v Českej republike

  • Čiastka v českých korunách (Kč) na číslo účtu 2701295592/2010

   • resp. IBAN: CZ31 2010 0000 0027 0129 5592 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

   Čiastka v eurách (EUR) na číslo účtu 2001634274/2010

   • resp. IBAN: CZ81 2010 0000 0020 0163 4274 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

   Čiastka v dolároch (USD) na číslo účtu 2701634275/2010

  • resp. IBAN: CZ71 2010 0000 0027 0163 4275 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

  • Banka Fio Banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, PSČ: 117 21, Praha 1.
  • Ako variabilní symbol uvádzajte číslo CS, konštantnýsymbol 0308.

 • Priamy vklad do pokladne v ktorejkoľvek pobočke FIO banka a.s. v České republice

  Čiastka v českých korunách (Kč) na číslo účtu 2701295592/2010
  Čiastka v eurách (EUR) na číslo účtu 2001634274/2010
  Čiastka v dolároch (USD) na číslo účtu 2701634275/2010
  Ako variabilny symbol uvádzajte  číslo CS. Název účtu: DELUXEA a.s.
  Tento zpôsob platby je možné vykonat na pobočkách FIO v ktoromkoľvek meste ČR.

   

  Bankovým prevodom zo zahraničia (pre klientov platiacich zo zahraničia na náš účet v Českej republike)

 • Čiastku v českých korunách (CZK) na číslo účtu CZ34 0300 0000 0003 8237 6483.
 • Čiastku v Euro € na číslo účtu CZ79 0300 0000 0003 8237 6643.
 • Čiastku v amerických dolároch (USD) na číslo účtu CZ08 0300 0000 0003 8237 6563.

BIC (SWIFT) pre všetky účty rovnaký: CEKOCZPP Banka ČSOB Brno, Milady Horákové 6, PSČ 601 79, Česká republika. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom v Slovenskej republike

Čiastku v eurách (EUR) na číslo účtu 4001654397/7500
resp. IBAN: SK67 7500 0000 0040 0165 4397 BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Československá obchodná banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57, Praha 5.
Akonvariabilny symbol uveďte číslo CS, konstantný symbol 0308.

Priamy vklad na pokladni ktorejkoľvek pobočky ČSOB v Českej republike

 • Čiastku v českých korunách (Kč) na číslo účtu 382376483/0300.
 • Čiastku v Euro € na číslo účtu 382376643/0300.
 • Čiastku v amerických dolároch (USD) na číslo účtu 382376563/0300.

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo cestovnej zmluvy. Názov účtu: DELUXEA s.r.o. Tento spôsob platby je možné vykonať na pobočkách ČSOB v ktoromkoľvek meste ČR.

Platby kreditnou kartou

Platby platobnou kartou sú možné online cez zabezpečený server na internete. V našich kanceláriách karty neprijímame. Platbu kartou odporúčame využívať v urgentných prípadoch.

 

Platba cez Paypal

Ponúkame možnosť platby cez Paypal, kde jej výhodou je veľká rýchlosť na pripísanie na náš účet. Suma prevod Paypal je navýšená o +3,40% oproti čiastke pre klasický prevod alebo platbu v hotovosti. Sadzba 3,40% je presná čiastka, ktorú si berie Paypal za sprostredkovanie platby.

 

Spôsob platby za zájazdy zakúpené v Slovenskej republike

DELUXEA s.r.o., sídlo Miletičova 5, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO 35899816, DIČ SK2021874855

Platba v hotovosti

Platiť v hotovosti môžete v našej kancelárii v Bratislave, Miletičova 5 (otvorené Po - Štv 09:00 - 17:30, Pi 09:00 - 17:00).

Bankovým prevodom v Slovenskej republike - EURO

 • Čiastku v Euro € na číslo účtu 2901306743/8330.
  • resp. IBAN: SK44 8330 0000 0029 0130 6743 BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

FIO Banka Dunajská 1, 811 08 Bratislava, Slovensko. Ako variabilný symbol udávajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Bankovým prevodom v Českej republike - CZK

 • Čiastku v českých korunách (CZK) na číslo účtu 2901775013/8330
 • resp. IBAN: SK25 8330 0000 0029 0177 5013 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

FIO Banka a.s., pobočka zahranickej banky, Kollarovo Namestie 15, Bratislava. Ako variabilný symbol udávajte číslo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

Priamy vklad na pokladni ktorejkoľvek pobočky FIO banka a.s. v Slovenskej republike

Sumu v eurách (EUR) na číslo účtu 2901306743/8330. 

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo CS. Názov účtu: DELUXEA s.r.o.

Tento spôsob platby je možné vykonať na pobočkách FIO v ktoromkoľvek meste v SR.

Spôsob a podmienky platby za letenky

Airticket s.r.o., sídlo Na Příkopě 392/9, Praha 110 00, Česká republika, IČO 27598942, DIČ CZ27598942

Štandardné podmienky platenia:

Letenky sa platia jednorázovo v plnej výške ceny pri potvrdení rezervácie. Rezervácia leteniek má vždy platnosť určitý obmedzený počet dní, ktorý určuje letecká spoločnosť. Najneskôr v posledný deň tejto lehoty sa letenky musia vystaviť. Pokiaľ letenky nie sú v konečný termín vystavené, rezervácia automaticky prepadá a vo väčšine prípadov ju nie je možné obnoviť na rovnaké lety a za rovnakú cenu. Od okamihu vystavenia začínajú platiť ich stornopodmienky. Úhradu zo strany klienta musíme mať vždy najneskôr do 11 hodín v deň, ktorý je posledný pre vystavenie leteniek.

Podmienky platenia pre skupiny:

Stanovujú sa individuálne podľa termínu cesty a počtu osôb a podmienok zo strany leteckej spoločnosti a hotela.

Vo výnimočných prípadoch si cestovná agentúra Airticket vyhradzuje možnosť požadovať iné podmienky platenia.

Po potvrdení Vašich služieb Vám bude vystavená faktúra/cestovná zmluva. V prípade, že sa nemôžete dostaviť osobne do našej kancelárie, cestovná zmluva Vám bude zaslaná emailom alebo poštou. Originál faktúry/cestovnej zmluvy obdržíte pred cestou spolu s letenkami a vouchermi. Môžete si zvoliť niektorý zo spôsobov úhrady:

Platba v hotovosti

Platiť v hotovosti môžete v našej prevádzke v Prahe, Na Priekope 392/9 alebo v Brne, Viedenská 55.  

 
 

Bankovým prevodom v Českej republike

 • Sumu v slovenských korunách (EUR) na číslo účtu 2301295673/2010 resp.

 • IBAN: SK93 2010 0000 0023 0129 5673 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • Sumu v eurách € na číslo účtu 2401324910/2010 resp.

 • IBAN: SK27 2010 0000 0024 0132 4910 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • Banka Fio Banka, as, Millennium Plaza, V Colnici 10, PSČ: 117 21, Praha 1.

 • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry alebo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

 • Priamy vklad na pokladni ktorejkoľvek pobočky FIO banka a.s. v Českej republike

 • Sumu v slovenských korunách (EUR) na číslo účtu 2301295673/2010

 • Sumu v eurách € na číslo účtu 2401324910/2010

 • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo CS. Názov účtu: Airticket s.r.o.

 • Tento spôsob platby je možné vykonať na pobočkách FIO v ktoromkoľvek meste SR.

 • Bankovým prevodom v Slovenskej republike TATRA banka

 • IBAN: SK55 1100 0000 0029 4410 0446 BIC/SWIFT: TATRSKBX

 • TATRA banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava.

 • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry alebo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

 • Bankovým prevodom v Slovenskej republike FIO

 • Sumu v eurách € na číslo účtu 2401324910/2010

 • resp. IBAN: SK27 2010 0000 0024 0132 4910 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • Banka Fio Banka, as, Millennium Plaza, V Colnici 10, PSČ: 117 21, Praha 1.

 • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry alebo cestovnej zmluvy, konštantný symbol 0308.

 • Priamy vklad na pokladni ktorejkoľvek pobočky FIO banka a.s. v Slovenskej republike

  Sumu v eurách € na číslo účtu 2401324910/2010

 • Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry alebo cestovnej zmluvy.

 • Názov účtu: Airticket s.r.o.

 • Tento spôsob platby je možné vykonať na pobočkách FIO v ktoromkoľvek meste SR.

 • Platby kartou cez platobnú bránu

 • Unikátny odkaz na platbu on-line vám vygeneruje špecialista, ktorý vám zájazd pripravil.

 • Obracajte sa priamo na našich pracovníkov.

 • Platby platobnou alebo kreditnou kartou

   

 • Platby platobnou kartou sú možné on-line cez zabezpečený server na internete.V našich kanceláriách karty neprijímame.

 • Platbu kartou odporúčame využívať v urgentných prípadoch.

 • Platbu musíme mať na bankovom účte alebo v hotovosti vždy najneskôr v deň, keď niektorý z poskytovateľov služieb požaduje od nás úhradu (za ubytovanie, letenky atď.).

 • V prípade akýchkoľvek nejasností prosím volajte 543524443–4 alebo 224234964–5.

 • Nárok na čerpanie služieb vzniká klientovi až po ich úplnom uhradení cestovnej kancelárii. Letenky sú majetkom cestovnej kancelárie až do doby ich úhrady zo strany klienta. V prípade neuhradenia plnej ceny leteniek a letiskovej taxy si cestovná kancelária vyhradzuje právo letenky zablokovať do doby ich plnej úhrady a to aj v priebehu pobytu klienta v destinácii.

   

 

Destinácie sme precestovali. Poskytneme Vám osobné rady.